OSP Jańciówka Ochotnicza Straż Pożarna Jańciówka


Obecnie w jednostce jest 25 strażaków, w tym
8 przeszklonych do wykonywania zadań
ratowniczo-gaśniczych. Na wyposażeniu
jednostki jest 6 UPS-ów, motopompa
pływającą NIAGARA, pilarka, pompa
pożarnicza typu POLONIA, pompa szlamowa
WT 30 X, pilarka do drewna i pozostały
podstawowy niezbędny sprzęt ratowniczy.
Jednostka ma do swojej dyspozycji budynek
remizy, który w latach 2012-2014 przeszedł
gruntowny remont (przy dużym
zaangażowaniu strażaków), znajduje się w
nim garaż oraz świetlica strażacka.

Najcześciej czytane na naszej stronie
TRWAJĄ POSZUKIWANIA
Wypadek-Lipie